Εθνική Οδός εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας
9 Νοεμβρίου 2021

Εθνική Οδός εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης

🚧 Έργο 🚧 εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής Οδού Νο 2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης