Εξαντλημένο Ορυχείο Κομανού

Σήμανση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Ευβοίας
17 Ιουνίου 2021
Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη
6 Σεπτεμβρίου 2021

Εξαντλημένο Ορυχείο Κομανού

🚧 Έργο 🚧 Εξαντλημένο Ορυχείο Κομανού Λ.Κ.Δ.Μ Πτολεμαΐδα