Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη

Εξαντλημένο Ορυχείο Κομανού
6 Αυγούστου 2021
Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας
9 Νοεμβρίου 2021

Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη

🚧 Έργο 🚧 «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη Τμήμα: Γέφυρα «Τζάνε» – έξοδος Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)»