Κατασκευή οδού πρόσβασης στη Ο. Ε. Δ. Α ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

Σήμανση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Ευβοίας
9 Οκτωβρίου 2020
Αποκατάσταση Βατότητας Περιφέρεια Πελοποννήσου
27 Οκτωβρίου 2020

Κατασκευή οδού πρόσβασης στη Ο. Ε. Δ. Α ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

🚧 Έργο 🚧 Κατασκευή οδού πρόσβασης στη Ο. Ε. Δ. Α ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΎΝΘΟΥ‼️