Σκουρα Γεράκι Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας

Σήμανση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Ευβοίας
1 Ιουνίου 2021
Σήμανση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Ευβοίας
17 Ιουνίου 2021

Σκουρα Γεράκι Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας

🚧 Έργο 🚧 ολοκλήρωση της κατασκευής επαρχιακού δρόμου Σκουρα Γεράκι Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας