Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας

Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη
6 Σεπτεμβρίου 2021
Εθνική Οδός εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης
29 Νοεμβρίου 2021

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας

🚧 Έργο 🚧 Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας