ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η GEO-SOL δραστηριότητα επίσης και στη δημιουργία μεταλλικών κατασκευών για μικρές και μεγάλες επιφάνειες , σύμμικτων και αλουμινίου, υψηλών προδιαγραφών και αντοχής παρέχοντας εγγυημένη ποιότητα και αξιόπιστα αποτελέσματα.