ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η GEO-SOL δραστηριοποιείται επίσης και στη δημιουργία μεταλλικών κατασκευών για μικρές και μεγάλες επιφάνειες, σύμμικτων και αλουμινίου, υψηλών προδιαγραφών και αντοχής παρέχοντας εγγυημένη ποιότητα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Ενδεικτικές μεταλλικές κατασκευές:

Διαχωριστικά Θέσεων Ανάπαυσης Αγελάδων