ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία GEO-SOL έχει μία δυναμική παρουσία στο χώρο κατασκευής σωλήνων γεωτρήσεων. Η παραγωγή καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις σε σωλήνες όπως:
  • Σωλήνες με γεφυρωτό φίλτρο
  • Σωλήνες με σχιστό φίλτρο
  • Σωλήνες τυφλοί
  • Σωλήνες με σύνδεσμους (μούφες)
  • Σωλήνες κολλητοί
Οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από έλασμα Ευρωπαϊκής προέλευσης ποιότητας ST 37-2. κατά DIN 17100:
  • διαμέτρων από 6 έως 15 ίντσες &
  • σε εξάμετρο (6) τεμάχια
Τα φίλτρα τύπου γέφυρας πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές κατά DIN 4922, όπως και οι σύνδεσμοι πάχους 12 mm με 2 σπείρες ανά ίνστα (2,5cm).