ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Η εταιρεία GEO-SOL έχει μία δυναμική παρουσία στο χώρο κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάρκων.


Η επένδυση σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα απαιτεί όχι μόνο ολοένα και μικρότερο κεφάλαιο, αλλά αποδίδει και περισσότερα έσοδα. Τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα δεν αποτελούν μόνο σημαντική συνεισφορά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αναπόφευκτα έφερε η ανάγκη για περισσότερη ενέργεια, αλλά αποδίδουν και σημαντικά κέρδη στους επενδυτές τους.

Η εταιρία μας έχει αναλάβει την μελέτη και την κατασκευή πληθώρας τέτοιων έργων με μεγάλη επιτυχία. Διαθέτουμε επίσης πλήθος επιλογών βάσεων στήριξης, όπως επίσης και βάσεις αποκλειστικής παραγωγής της Geo Sol.

Manual: Η βάση στήριξης GEO-F25 | - Η βάση στήριξης GEO-BIFACIAL