ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η εταιρεία GEO-SOL έχει μία δυναμική παρουσία στο χώρο κατασκευής Φωτοβολταϊκών Πάρκων.