ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

Το γαλβανιστήριο της GEO-SOL είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και το μοναδικό κατακόρυφο, Γερμανικής προέλευσης και τεχνολογίας. Το πλεονέκτημα του γαλβανίσματος μας είναι ότι προφυλάσσει το έλασμα από πιθανές αλλοιώσεις του αρχικού του σχήματος.

Το εν θερμώ γαλβάνισμα γίνεται σε θερμοκρασία 500οC , μετά την τελική επεξεργασία των προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη προστασία του από την οξείδωση.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ομοιόμορφο γαλβάνισμα και στο πλέον δύσκολο σημείο, όπως εκείνα των συγκολλήσεων και της κοπής των φίλτρων αποφεύγοντας τον φραγμό τους από την οξείδωση και κατ' επέκταση, την καταστροφή των γεωτρήσεων.