ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η GEO-SOL δραστηριοποιείται επίσης και στη δημιουργία μεταλλικών κατασκευών για μικρές και μεγάλες επιφάνειες, σύμμικτων και αλουμινίου, υψηλών προδιαγραφών και αντοχής παρέχοντας εγγυημένη ποιότητα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Οι σύμμικτες κατασκευές είναι έργα όπου τα φέροντα στοιχεία αποτελούνται από τα δυο συνηθέστερα δομικά υλικά, το χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δυο αυτών υλικών ικανοποιούνται κατά το βέλτιστο τρόπο τα κριτήρια φέρουσας ικανότητας, λειτουργικότητας, ολκιμότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο.

Αυτού του είδους οι κατασκευές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε περιοχές μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας. Έτσι, παράγονται έργα χαμηλού κόστους ,αλλά υψηλής ποιότητας και ταχύτητας κατασκευής.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για προκατασκευασμένα κτίρια. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ ανθεκτική, ελαφριά κατασκευή, πολύ πιο ανθεκτική στους σεισμούς και άλλες τέτοιες καταπονήσεις από τους συμβατικούς τόπους κατασκευής κτιρίων.

Η GEOSOL S.A., είναι στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση, με πολλές προτάσεις και λύσεις στα μέτρα σας.

Ενδεικτικές μεταλλικές κατασκευές:

Διαχωριστικά Θέσεων Ανάπαυσης Αγελάδων

Κατασκευή και Ανέγερση Μεταλλικού Κτιρίου: Ceramart