ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στηθαία ασφαλείας προδιαγραφών ΕΝ-1317

Τα στηθαία ασφαλείας οδών της Geosol SA παράγονται από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας κατασκευής σύμφωνα προς EN 1317 και έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί με crash σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.